Hizkuntzaren tratamendu integrala: teoriatik gelara

Hasiera - Bukaera data: 2023ko apirilaren 19a - 2023ko maiatzaren 26a
Tokia: Ikasgela Birtuala
Ordutegia: Astean zehar. 00:00-24:00
Izaera: Online
Ordu kopurua: 30
Matrikula-epearen hasiera: 2023ko otsailaren 16a
Matrikula-epearen bukaera: 2023ko apirilaren 10a

Aurkezpena

Ikastaroa BETE egin da. Interesa izanez gero, izena eman eta itxaron-zerrendan sartuko zara.

Ikastaroaren datak: apirilak 18-maiatzak 30

Indarrean den hezkuntza curriculumean zehazten denez, hizkuntzen trataera integratuak (HTI) izan behar du ikastetxeetako hizkuntza-proiektuaren ardatza, eta ikastetxeko esparru guztiei eragiten die. Ikastaro honetan HTIren gakoak zein diren ikasteaz gainera, gure ikastetxeetako hizkuntza-tratamenduari buruzko gogoeta egingo dugu, bai eta gure ikastetxeko beharrizanetan oinarrituta interbentzio bat sortzeko proiektua idatzi ere.

Irakasleak

Helburuak

 • Hizkuntzen trataera bateratua ulertzeko oinarrizko hainbat kontzeptu berrikustea.
 • Hizkuntzen trataera bateratuak EAEko hezkuntza-legearen markoan duen lekua zein denikastea eta aurrekarien berri izatea.
 • Hizkuntza trataera bateratuaren definizioa, oinarriak eta printzipioak zein diren ikastea.
 • Norberaren ikastetxean egiten den hizkuntzen trataerari buruz hausnartzea taldean.
 • Norberaren ikastetxearen egoera beste kide batzuekin konpartitzea eta ikastetxeetako hizkuntza-trataera bereiziaren beharrizanaz gogoeta egitea.
 • HTB aplikatzeak norbere ikastetxean lekarzkeen onura eta arriskuei buruz hausnartzea, bai eta mehatxuen eta aukeren inguruan hausnarketa egitea ere.
 • HTBren bideragarritasunari buruzko sintesi bat egitea AMIA taula baten bidez.
 •  Beste ikastetxe batzuetako esperientzien berri izatea eta esperientzia horien oinarriei eta ezaugarriei buruzko hausnarketa egitea taldean.
 • Ikastaroan landutako eduki teorikoa martxan diren proiektuekin lotzea.
 • Norbere ikastetxerako HTB esperientzia diseinatzea.
 • Beste ikaskide baten esperientzia-zirriborroa zuzentzea eta osatzea.

 

Edukiak

- Hizkuntza zientzien ekarpenak eta hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia:

 • Hizkuntzen trataera bateratuaren oinarriak: zenbait kontzeptu eta definizio (atalazea, interdependentzia eta hizkuntzen arteko transferentzia)
 • Hizkuntzak eta curriculuma, ikuspegi integratu baterantz: ereduak, esperientziak eta programazioak.
 • Ikastetxeko hizkuntza proiektua.
 • Hizkuntza trataera bateratuaren printzipioak: inklusio soziala eta linguistikoa, hizkuntza- eta kultur aniztasunarekiko jarrera positiboak, komunikazioa lehenestea, hizkuntzak testuinguru errealetan erabiltzeko espazioen sorrera eta sustapena.

-Eredu didaktikoa eta hizkuntzen-programazio integratua: orientabideak

 • Ereduen azterketa
 • Norberaren testuinguruko hizkuntza proiektuaren eta hizkuntza (euskara, gaztelania, atzerriko hizkuntza eta ikastetxeko gainerako hizkuntzak) programazioen azterketa
 • Programazio bateratu baten proposamena

 

Metodologia

Ikastaroa online irakaskuntzan oinarrituko da eta, horretarako, Moodle irakaskuntza-plataforma batean oinarrituta dagoen UEUren Ikasgela Birtuala erabiliko da. Ikastaroa parte-hartzailea eta praktikan oinarritutakoa izango da, parte-hartzailea eta konpetentzietan oinarritutakoa izango da.

1. Astea: Lehenengo gaia landuko da. Guztira, 6,5 ordu.

2. Astea: Bigarren gaia landuko da. Guztira, 6,5 ordu.

3. Astea: Hirugarren gaia landuko da. Guztira, 6,5 ordu.

4. Astea: Laugarren gaia landuko da. Guztira, 5,5 ordu.

5. Astea: Laugarren gaia landuko da. Guztira, 5 ordu.

Nori zuzenduta

Hezkuntza arloko ikasle zein irakasleendako.

Jakintza-arloak