Ikaskuntza-Zerbitzua metodologian oinarritutako Gradu Amaierako Lanak garatzeko gida praktikoa

Autorea(k): Rakel Gamito Gomez
Jakintza-arloak: Pedagogia
ISBN: 978-84-8438-829-6
Argitalpen urtea: 2022
Orrialdeak: 164

UPV/EHUrekin koedizioan argitaratua

Egungo pobreziak, desberdintasunak, aberastasun naturalen eta kulturalen usurpazioak, garatzeko gida praktikoa emakumeen eta gutxiengoen kontrako indarkeriak edota krisi humanitario eta ekologikoak erantzun sendoa behar dute, erantzukidetasunetik zein konpromisotik. Unibertsitateak horren parte izan behar du eta Ikaskuntza-Zerbitzua metodologia (I+Za) erronkari erantzuteko bide ezin hobea da.

Horregatik, liburuak I+Zan oinarritutako Gradu Amaierako Lanak (GrAL) garatzea proposatzen du, UNESCOren 2030 Agendan eta Garapen Iraunkorrerako Helburuetan eragiteko. Eta, horretarako, kapituluetan zehar, unibertsitateko irakasle zein ikasleei ekimena aurrera eramateko gidaritza praktikoa eskaintzen zaie: garapen iraunkorraren kontzeptualizazioa, I+Zaren oinarri teorikoak, I+Zan oinarritutako GrALak garatzeko hezkuntzaproposamenaren deskribapena, abiapuntuaren ikuspegia, plangintza, zerbitzuaren diseinua, esku-hartzearen jarraipena, GrALaren gidaritza akademikoaren gidalerroak eta esperientziak.

GrALa, I+Za eta Iraunkortasunerako Hezkuntza batzearen erronkarekin bat egiteko prest?


Rakel Gamito Gomezi egindako elkarrizketa irakurri

Aurkibidea

ESKERRAK

SARRERA

1. GARAPEN IRAUNKORRA, UNESCOREN 2030 AGENDA ETA UNIBERTSITATEA

1.1. Garapen iraunkorra eta jasangarritasuna

1.1.1. Garapen iraunkorra

1.1.2. Jasangarritasuna

1.2. Unescoren 2030 Agenda: Garapen Iraunkorrerako Helburuak, hezkuntza eta genero-berdintasuna

1.2.1. Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH)

1.2.2. Hezkuntza: zeharkako ardatza eta oinarri

1.2.3. Genero-berdintasuna, zehar-lerro gisa

1.3. Garapen iraunkorrerako hezkuntza: unibertsitatearen gizarte-erantzukizuna eta curriculumaren eta metodologiaren berrikusketa

1.3.1. Unibertsitatearen gizarte-erantzukizuna

1.3.2. Curriculumaren eta metodologiaren berrikusketa

1.4. UPV/EHU eta garapen iraunkorra: EHUagenda 2030 eta Ikaskuntza Kooperatiboa eta Dinamikoa

1.4.1. EHUagenda 2030

1.4.2. Ikaskuntza Kooperatibo eta Dinamikoa

Erreferentzia bibliografikoak

2. IKASKUNTZA-ZERBITZUA: GARAPEN IRAUNKORRA, GARAPEN PROFESIONALA ETA GARAPEN PERTSONALA BATZEKO BIDEA

2.1. Izen ugari eta hautu bat

2.2. Ikaskuntza-Zerbitzuaren bilakaera eta kontzeptualizazioa

2.4. Ikaskuntza-Zerbitzuaren oinarri pedagogikoak eta ekarpen sozialak

2.4.1. Filosofia

2.4.2. Komunitatearekin lanean, behar sozial errealei erantzuteko eta justizia soziala bermatzeko

2.4.3. Ikaskuntza esanguratsua eta ikasleen protagonismo aktiboa

2.4.4. Gaitasunak eta balioak

2.4.5. Proposamen inklusiboa

2.4.6. Hausnarketaren garrantzia

2.5. Ikaskuntza-Zerbitzua unibertsitatean

Erreferentzia bibliografikoak

3. IKASKUNTZA-ZERBITZUAN OINARRITUTAKO GRADU-AMAIERAKO LANAK GARATZEKO HEZKUNTZA-PROPOSAMENA, GARAPEN IRAUNKORRAREN HELBURUETAN ERAGITEKO

3.1. Gradu Amaierako Lanaren bitartez Garapen Iraunkorrerako Helburuei erantzutea, Ikaskuntza-Zerbitzuaz baliatuz

3.2. Hezkuntza-arloko Gradu Amaierako Lanak Ikaskuntza-Zerbitzuaren bitartez bideratzea, 4., 5. eta 10. Garapen Iraunkorrerako Helburuetan eragiteko

Erreferentzia bibliografikoak

4. IKASKUNTZA-ZERBITZUAN OINARRITUTAKO GRADU- AMAIERAKO LANAK GARATZEKO HEZKUNTZA-PROPOSAMENA: IKUSPEGIA ETA LAN-PLANGINTZA

Erreferentzia bibliografikoak

5. IKASKUNTZA-ZERBITZUAN OINARRITUTAKO GRADU-AMAIERAKO LANAK GARATZEKO HEZKUNTZA-PROPOSAMENA: ZERBITZUAREN DISEINUAREN GIDARITZA ETA ESKU-HARTZEAREN JARRAIPENA

Erreferentzia bibliografikoak

6. IKASKUNTZA-ZERBITZUAN OINARRITUTAKO GRADU-AMAIERAKO LANAK GARATZEKO HEZKUNTZA-PROPOSAMENA: GIDARITZA AKADEMIKOA

6.1. Aurkezpena

6.1.1. Proiektuaren azalpena

6.1.2. Bideoa

6.1.3. Zeregina

6.2. Marko teorikoa eta helburuak

6.2.1. Marko teorikoa: zer da?

6.2.2. Helburuak zehaztea

6.2.3. Informazio-iturri akademiko-zientifikoak

6.2.4. Plagioa eta APA bibliografia-arauak

6.2.5. Zeregina: bilaketa itsua

6.2.6. Zeregina: I+Zaren definizioa eta horren aipuak/bibliografia

6.2.7. Zeregina: zure lanaren helburuak idatzi

6.3. Genero-perspektiba

6.3.1. Kokapena eta kontzientziazio-mailak

6.3.2. Genero-perspektibaren alde egin daitezkeen lanak

6.3.3. Hizkuntza ez-sexista

6.2.4. Zeregina: genero-markak

6.4. Testu akademikoen idazketa

6.4.1. Edukia

6.4.2. Diskurtsoa

6.4.3. Formatua

6.4.4. Zeregina: lanaren txantiloia

6.5. Zerbitzuaren diseinua

6.5.1. Zerbitzua diseinatzeko jarraibideak

6.5.2. Zeregina: zerbitzua diseinatu

6.6. Egunerokoa eta ebaluazioa

6.6.1. Egunerokoa

6.6.2. Ebaluazioa

6.6.3. Zeregina: dokumentaziorako irizpideak

6.6.4. Zeregina: ebaluazio-galdetegiak

6.7. Metodoa

6.7.1. Metodoa: zer da?

6.7.2. Metodoaren atalak

6.7.3. Zeregina: metodoaren atala

6.8. Analisia eta emaitzak

6.8.1. Analisia7

6.8.2. Emaitzak idaztea

6.8.3. Zeregina: emaitzen atala

6.9. Ondorioak

6.9.1. Ondorioak idaztea

6.9.2. Mugak eta hobekuntzak

6.9.3. Zeregina: ondorioen atala

6.10. Defentsa

6.10.1. Zer aurkeztu?

6.10.2. Nola aurkeztu?

6.10.3. Zeregina: defentsaren entsegua

Erreferentzia bibliografikoak 

7. IKASKUNTZA-ZERBITZUAN OINARRITUTAKO GRADU-AMAIERAKO LANAK GARATZEKO HEZKUNTZA-PROPOSAMENA: BALORAZIOA

7.1. Unibertsitateko ikasleen balorazioa

7.2. Agente kolaboratzaileen balorazioa

7.3. Unibertsitateko irakasle taldearen balorazioa

7.4. Ondorioak

Erreferentzia bibliografikoak

8. EKHIÑE OLMOS-EN ESPERIENTZIA: DRAMATIZAZIO ETA ANIZTASUNARI ARRETA EMATEKO IKASKUNTZA-ZERBITZUAN OINARRITUTAKO GRADU-AMAIERAKO LANAREN LABURPENA

8.1. Esparru teorikoa

8.1.1. Dramatizazioa

8.1.2. Ikaskuntza-Zerbitzua eta dramatizazioa

8.2. Helburuak

8.3. Metodoa

8.3.1. Testuingurua

8.3.2. Proposamen didaktikoa

8.3.3. Tresnak

8.3.4. Ikaskuntza-Zerbitzua

8.3.5. Analisia

8.4. Emaitzak

8.4.1. Aspektu metodologikoak

8.4.2. Proposamen didaktikoa

8.4.3. Faktore erraztaileak eta oztopatzaileak

8.4.4. Harremanak

8.4.5. Balorazioak

8.5. Ondorioak

Erreferentzia bibliografikoak

9. LANDER BILBAO-REN ESPERIENTZIA: GARUN-PARALISIA DUTEN PERTSONEI ROBOTIKA HEZIGARRIAREKIN ESPERIMENTATZEKO AUKERA ESKAINTZEKO IKASKUNTZA-ZERBITZUAN OINARRITUTAKO GRADU-AMAIERAKO LANAREN LABURPENA

9.1. Esparru teorikoa

9.1.1. Ikaskuntza-Zerbitzua

9.1.2. Garun-paralisia

9.1.3. Robotika hezigarria

9.2. Helburuak

9.3. Metodoa

9.3.1. Testuingurua

9.3.2. Parte-hartzaileak

9.3.3. Tresnak

9.3.4. Prozedura

9.3.5. Proposamenaren diseinua

9.3.6. Analisia

9.4. Emaitzak

9.4.1. Pertsonak

9.4.2. Emozioak

9.4.3. Saioaren plangintza eta garapena

9.4.4. Balorazioa

9.4.5. Ikasketak

9.5. Ondorioak

Erreferentzia bibliografikoak