Hezkuntza sozioemozionala eta ikaskuntza-zailtasunak: hezkuntza testuinguruetan aplikatzeko esku-hartzea

Jakintza-arloak: Psikologia
ISBN: 978-84-8438-429-8
Argitalpen urtea: 2012
Orrialdeak: 255

UPV/EHUrekin koedizioan argitaratua

Azken urteotan psikologo eta pedagogo asko arreta berezia jartzen ari dira hezkuntzarekin zerikusia duten bi alderditan, haiek duten garrantzia azpimarratuz. Batetik, hezkuntza sozioemozionalean eta, bestetik, ikaskuntza-zailtasunetan. Lehena haurrak zein nerabeak pertsona arduratsu, jator eta zintzo bihurtzeko prozesua sustatzeaz arduratzen den hezkuntza dugu. Bigarrenak, berriz, ikaskuntza-zailtasunak dituzten haurrei eskaini beharreko laguntza bereziarekin du zerikusia. Esku artean duzun liburuaren helburua da aztertzea hezkuntzaren bi alderdi horiekin zerikusia duten prebentzioa eta esku-hartzea hezkuntza-testuinguru ezberdinetan gauzatzeko baliabideak.

Joana Acha eta Luixa Reizabali egindako elkarrizketa irakurri

Aurkibidea

HITZAURREA

1. KONTZEPTUZKO OINARRIAK, HELBURUAK ETA GAITASUNAK

1.1. Kontzeptu nagusiak argitzen

1.1.1. Prebentzioa

1.1.2. Esku-hartzea

1.1.3. Garapen sozioemozionala

1.1.4. Hezkuntza sozioemozionala

1.1.5. Hezkuntza-testuinguruak

1.1.6. Ikaskuntza-zailtasunak

1.2. Liburuaren helburuak eta landuko diren gaitasunak

1.3. Autoebaluazioa

1.4. Bibliografia

2. HAURTZAROKO ETA NERABEZAROKO OINARRIZKO PREMIEN SAILKAPENA ETA HAIEK EZ ASEBETETZEAK EKAR DITZAKEEN ONDORIOAK

2.1. Haur eta nerabeen oinarrizko premien sailkapena

2.1.1. Premia bio-fisiologikoak

2.1.2. Premia kognitiboak edo buru-premiak

2.1.3. Premia emozionalak eta sozialak

2.2. Ariketak

2.3. Bibliografia

3. PREBENTZIOA ETA ESKU-HARTZEA FAMILIAN

3.1. Familiaren inguruko zenbait argibide

3.2. Familia eta haur eta nerabeen garapen sozioemozionala

3.3. Familian esku hartzeko programak

3.4. Esku hartzeko proposamena

3.5. Ariketak

3.6. Bibliografia

4. HEZKUNTZA SOZIOEMOZIONALA ESKOLAREN ETA BESTE HAURREKIKO ELKARREKINTZEN TESTUINGURUETAN

4.1. Eskola

4.2. Beste haurrak

4.3. Ariketak

4.4. Bibliografia

5. BESTE HEZKUNTZA-TESTUINGURU BATZUK: IKUS-ENTZUNEZKOAK

5.1. Telebista

5.2. Ordenagailua

5.3. Internet

5.4. Jolas interaktiboak

5.5. Ariketak

5.6. Bibliografia

6. PREBENTZIOA ETA ESKU-HARTZEA ARRISKU SOZIALEAN DAUDEN HAUR ETA NERABEEKIN

6.1. Zein dira arrisku sozialean dauden haurrak eta nerabeak?

6.2. Nola atzeman arrisku sozialean dauden haurrak?

6.3. Tratu txarrak

6.4. Arrisku sozialean dauden haur eta nerabeei zuzendutako esku-hartzea

6.5. Ariketak

6.6. Bibliografia

7. HAURRAREN EZAGUTZAREN GARAPENEAN ETA IKASKUNTZAN KONTUAN HARTU BEHARREKO ALDERDIAK: ORIENTATZAILEAREN ZEREGINA

7.1. Orientatzailearen irudia

7.2. Curriculuma moldatzeko tresna berriak

7.3. Dislexia fonologikoa duen ikasleari zuzendutako Egokitzapen Ez Adierazgarriko hirugarren mailako proposamena

7.4. Ariketak

7.5. Bibliografia

8. HIZKUNTZAREKIN LOTURIKO ZAILTASUNAK

8.1. Zailtasun motak

8.2. Dislexia

8.3. Disortografía

8.4. Diskalkulia

8.5. Ariketak

8.6. Bibliografia

9. ADIMEN-GAITASUNEKIN ZERIKUSIA DUTENIKASKUNTZA-ZAILTASUNAK: ADIMEN ATZERAPENA

9.1. Adimen-atzerapena duten haurren ezaugarriak adimen-gaitasunaren arabera

9.2. Adimen-atzerapenaren atzematea eta ebaluazioa

9.3. Curriculuma ikasle hauei egokitzeko eskolan kontuan izateko irizpideak

9.4. Aurrea hartu eta esku hartzeko egitarau batean praktikan jartzeko jarduerak

9.5. Ariketak

9.6. Bibliografia

10. AFEKTUAREKIN LOTURIKO GARAPEN-ZAILTASUNAK: AUTISMOA

10.1. Autismoaren atzematea eta ebaluazioa

10.2. Nahasmendu autista duten haurrentzako jarduerak estimulazioprograma batean burutzeko

10.3. Irakasle eta gurasoentzako gako batzuk ume autistarekin elkarrekintza onuragarriak garatzeko

10.4. Ariketak

10.5. Bibliografia

11. HIPERAKTIBITATEA ETA ARRETA-NAHASMENDUAK

11.1. Hiperaktibitatearen diagnostikoa eta ebaluazioa

11.2. Hiperaktibitatearekin loturiko zailtasunak lantzeko esku-hartze programa batean garatzeko jarduerak

11.3. Guraso eta irakasleentzako jarraibideak

11.4. Ariketak

11.5. Bibliografia

ERANSKINAK

Lehen kapituluari dagokion eranskina:

1.1. eranskina. Gaitasun sozialak

Hirugarren kapituluari dagokion eranskina:

3.1. Esku-hartze programak diseinatzeko urratsak

Laugarren kapituluari dagozkion eranskinak:

4.1. Emozio-adierazpenak lantzeko laminak

4.2. «Txano Arrosatxo eta Otsoa» jarduera

4.3. Pertsona arteko arrazoibidea lantzeko istorio komiko bat

4.4. Balioei buruzko galdeketa

4.5. Balio-zerrendaketa

4.6. Dilema morala

Liburu honen doako edizioa deskargatzeko webgunean login egin behar da:

Sartu
Deskargatu (pdf)

Liburu honen doako edizioa deskargatzeko webgunean login egin behar da:

Sartu
Deskargatu (epub)