Aritmetika Lehen Hezkuntzako irakasleentzat

Jakintza-arloak: Pedagogia, Matematika
ISBN: 978-84-8438-841-8
Argitalpen urtea: 2022
Orrialdeak: 165

Liburu honetan haurraren zentzumen numerikoaren garapena azaltzen da,
besoetako umea denetik Lehen Hezkuntzaren edo lehen mailaren amaierara arte.
Zenbaki arruntaren eraikuntza eta zenbaki arrunten aritmetika zenbait
ikuspuntutatik aztertzen da, besteak beste, antropologikoa, historikoa,
kognitiboa eta matematikoa. Horrela, testu honen bidez, euren hasierako
trebakuntzan dauden irakaslegaiek zenbaki arruntaren ikuspegi osoa landuko
dute, eta ikuspegi hori baliagarria izango zaie irakasle-lanbidean.

Atalez atal, zenbaki arruntaren eraikuntza, zenbaketa-teknikak,
zenbakikuntza-sistemak, oinarrizko lau eragiteka aritmetikoak eta
zatigarritasuna lantzen dira, eta amaitzeko, aurkeztu egiten dira zenbaki
arrunten propietateak frogatzeko teknika matematikoak.

Aitzol Lasa Oiarbideri egindako elkarrizketa irakurri.

Aurkibidea

HITZAURREA

1. BI HITZ MUNDUAREN JABE EGITEKO

1.1. Hasierako egoera: txingor-ekaitza

1.2. Bat eta bikotea

1.3. Zenbakien segidak nola eraiki izan diren

1.4. Aritmetikaren Funtsezko Teorema

1.5. Zenbait ondorio

Sakontzeko ariketak

2. HITZIK GABEKO ZENBAKETATIK, HITZEZKO ZENBAKETARA

2.1. Zenbaketa trantsitiboa

2.2. Bijekzioa

2.3. Zenbakizko sekuentziaren elaborazioa

2.4. Ordena multzo baten barnean: zenbaki arruntaren eraikuntza

2.5. Zenbakikuntza-sistemak

2.6. Zenbait ondorio

Sakontzeko ariketak

3. BATUKETA ETA KENKETA

3.1. Zenbatzeko teknika azkarrak

3.2. Zenbakietan oinarrituriko prozedura irekiak

3.3. Digituetan oinarrituriko algoritmoak

3.4. Batuketaren eta kenketaren formalizazioa

3.5. Batuketaren eta kenketaren propietateak

3.6. Zenbait ondorio

Sakontzeko ariketak

4. BIDERKETA ETA ZATIKETA

4.1. Batuketak azkartzeko teknikak

4.2. Zenbakietan oinarrituriko prozedura irekiak

4.3. Digituetan oinarrituriko algoritmoak

4.4. Biderketaren eta zatiketaren formalizazioa

4.5. Biderketaren eta zatiketaren propietateak

4.6. Zenbait ondorio

Sakontzeko ariketak

5. HONDARRA ZERO DENEAN

5.1. Zatigarritasuna zenbaki arrunten multzoan

5.2. Multiplo eta zatitzaile komunak

5.3. Zenbaki arrunten propietateak eta horien frogapen-teknikak

5.4. Zenbait ondorio

Sakontzeko ariketak

ERREFERENTZIAK

ERANSKINA: ARIKETEN EMAITZAK