30 urte mihigintzan

Jakintza-arloak: Hizkuntzalaritza
ISBN: 978-84-8438-763-3
Argitalpen urtea: 2020
Orrialdeak: 342

80 eta 90eko hamarkadetan sortu ziren euskara elkarteak. Orain arte gutxi ikertu izan dira, are gutxiago, mugimendu sozialen emaitzen argitara. Lan honek aztertu nahi ditu euskara elkarteek euskararen biziberritzeari dagokionez lortu dituzten emaitzak, emaitza politiko zein kulturalak, substantiboak eta ukiezinak. Horrez gain, aurrera begirako proposamen praktikoak ere ekarri nahi ditu. Hori guztia egiteko, hainbat ahotsi eskatu zaio iritzia, euskara elkarteen biran ibilitako jendearen polifonia dakar lanak, ikerketa aktibistaren galbahetik pasatu ostean.

30 urte mihigintzan  liburuaren inguruko solasaldia

Aurkibidea

ESKER ONA

0. ATARIKOA

1. AINGURATZE TEORIKOA: ARLO KONTZEPTUALA

1.1. Sarrera

1.2. Soziolinguistikaren aterkipean

1.3. Hizkuntzen biziberritzea

1.3.1. Hizkuntza-plangintzak

1.4. Ekintza kolektiboa

1.4.1. Mugimendu sozialak

1.4.2. Mugimendu sozialen eta interes-taldeen arteko elkarguneak eta aldeak

1.4.3. Mugimendu sozialen emaitzak

1.5. Hizkuntzen aldeko mugimendu sozialak

1.5.1. Hizkuntza gutxituen aldeko mugimendu sozialak han eta hemen

1.5.2. Euskararen aldeko mugimendu sozialak

1.5.2.1. Euskalgintza

1.5.2.2. Euskararen aldeko mugimendu sozialak

1.6. Euskara elkarteen definizio operatiboa

2. GALDERAK

2.1. Helburuak

2.2. Hipotesiak

2.3. Azterbideak

3. GALDEREI ERANTZUNA EMATEKO METODOLOGIA

3.1. Ikuspegi epistemologikoa

3.2. Mugatze-lana

3.3. Ikerketa-teknikak

3.3.1. Testuen azterketa

3.3.2. Sakoneko elkarrizketak

3.3.3. Delphi teknika

3.3.4. Iturri ez-zuzenen azterketa

4. AZTERKETA: GALDEREI EMANDAKO ERANTZUNAK

4.1. Sarrera

4.2. Euskara elkarteen historia

4.2.1. Protohistoria: «satorren garaia»

4.2.2. 80ko hamarkada: arrakalak eta hurrengo aroko lehen zantzuak

4.2.3. 1987: mugarri teorikoa, Txepetxen lana

4.2.4. 90eko hamarkada: euskara elkarteen loraldia

4.2.5. 00ko hamarkada: sendotzea, profesionalizazioa, gainbeheraren lehen zantzuak

4.2.6. 10eko hamarkada: Topagunearen kongresuak eta berritze estrategikoa

4.3. Euskara elkarteen taxonomia

4.3.1. Zenbat euskara elkarte egon da?

4.3.2. Non errotu dira elkarteak?

4.3.3. Zelan sortu ziren?

4.3.4. Nortzuk izan dira elkarteetan aktibo?

4.4. Euskara elkarteen zutabe filosofikoak

4.5. Euskara elkarteen helburuak

4.6. Euskara elkarteen praktikak

4.6.1. Zelan egin dituzte gauzak euskara elkarteek?

4.6.1.1. Egiteko moduak

4.6.1.2. Funtzionamendua

4.6.2. Zer arlotan jardun dute elkarteek?

4.6.2.1. Tokiko hedabideak

4.6.2.1.1. Zergatik jardun dute alor honetan elkarteek?

4.6.2.1.2. Ezaugarriak

4.6.2.1.3. Jardunbidea

4.6.2.1.4. Beste hedabide batzuk

4.6.2.2. Kulturgintza

4.6.2.2.1. Zergatik jardun dute alor honetan elkarteek?

4.6.2.2.2. Jardunbidea

4.6.2.3. Haur eta gazteak

4.6.2.3.1. Zergatik jardun dute alor honetan elkarteek?

4.6.2.3.2. Jardunbidea

4.6.2.4. Erabilera-programak

4.6.2.4.1. Zergatik jardun dute alor honetan elkarteek?

4.6.2.4.2. Jardunbidea

4.6.2.4.2.1. Mintzapraktika-programak

4.6.2.4.2.2. Aktibazio-programak

4.6.2.5. (G)uneak

4.6.2.5.1. Zergatik jardun dute alor honetan elkarteek?

4.6.2.5.2. Jardunbidea

4.6.2.6. Eragite-lanak

4.6.2.6.1. Zergatik jardun dute alor honetan elkarteek?

4.6.2.6.2. Jardunbidea

4.6.2.7. Jakintza eta diskurtsoaren sozializazioa

4.6.2.7.1. Zergatik jardun dute alor honetan elkarteek?

4.6.2.7.2. Jardunbidea

4.6.2.8. Bestelakoak

4.7. Euskara elkarteen emaitzak

4.7.1. Balorazio orokorra

4.7.2. Euskaldunon komunitatea trinkotu

4.7.3. Euskararen erabilera sustatu

4.7.3.1. Tokiko hedabideak

4.7.3.2. Kulturgintza

4.7.3.3. Haur eta gazteak

4.7.3.4. Erabilera-programak

4.7.3.5. (G)uneak

4.7.3.6. Eragite-lanak

4.7.3.7. Jakintza eta diskurtsoaren sozializazioa

4.7.4. Beste eragin batzuk

4.8. Aurrera begirako ekarpenak

4.8.1. Funtzionamendua

4.8.2. Egiteko moduak

4.8.3. Diskurtsoa

4.8.4. Jardunbidea

5. ONDORIOAK

5.1. Fenomeno poliedrikoa

5.2. Komunitategintza eginkizun

5.3. Komunitatea trinkotu

5.4. Ekarpen teoriko bat praktikan

5.5. Performatibo jokatu dute

5.6. Berrikuntza soziala

5.7. Erresonantzia jendartean

5.8. Azken ondorioa: amets guztiak ez dira bete, baina

6. ETORKIZUNARI BEGIRAKO PROPOSAMEN PRAKTIKOAK

6.1. Norberari dagozkionak

6.2. Taldeari dagozkionak

6.3. Proiektuari dagozkionak

7. AZKEN BERBAK

8. BIBLIOGRAFIA

9. ERANSKINAK

9.1. Eduki-azterketan erabilitako liburuen gaineko fitxa (egileak, data, luzera, izaera eta laburpenak)

9.2. Eduki-azterketaren fitxa orokorra

9.3. Sakoneko elkarrizketetan erabilitako galdetegia

9.4. Delphi galdetegirako bidalitako testua

TAULEN AURKIBIDEA

1. Testu-azterketan erabilitako testuen zerrenda eta aukeratzeko irizpideak

2. Sakoneko elkarrizketen matrizea

3. Delphi galdetegian parte hartu dutenen matrizea

4. Euskara elkarteen langile kopurua 2017an

5. Tokikom-era federatutako tokiko euskarazko hedabideak 2017an

IRUDIEN AURKIBIDEA

1. Topagunera federatutako elkarteak urtetik urtera

2. Boluntarioen kopurua euskara elkarteetan 2017an

3. Euskara elkarteetako boluntario eta langileak 2017an, 30 urtetik beherakoak eta emakumeak

4. Euskara elkarteek jorratzen dituzten lan-arloak 2017an

5. Euskara elkarteen aurrekontuak 2017an

MAPEN AURKIBIDEA

1. Inoiz euskara elkartea izan duten herrien mapa

2. Inoiz euskara elkartea izan duten herrien mapa, hedabideen alorra bakarrik landu duten elkarteak kenduta