UEUren ZIURTAGIRIAK

 • Ikastaroko parte-hartze ziurtagiria lortzeko, ikasleak %80ko asistentzia ziurtatu beharko du, egunero banatzen diren sinadura-orrien bidez.
 • On line ikastaroetan, parte-hartze ziurtagiria lortzeko irizpide propioak egongo dira.
 • Asistentziak ziurtatu ondoren, ziurtagiriak PDFan bidaliko dira, matrikula-orrian adierazitako helbidera.

HOMOLOGATUTAKO IKASTAROAK

Nafarroako Gobernuak homologatutako ikastaroak

 • Irakasleek beraien meritu baliozkotzetan kredituak lortzeko aukera daukate.
 • Parte-hartze ziurtagiria emateko Departamentuak adierazitako prozedura jarraituko da: fitxa osatu eta %85ko asistentzia ziurtatu.
 • Ziurtagiri homologatua UEUk PDFan bidaliko dizkio ikasleari.

Eusko Jaurlaritzak homologatutako ikastaroak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasleentzako prestakuntza-ikastaroak homologatzeko prozeduraren bidez, hainbat ikastaro homologatu ditugu.
 • Indarrean dagoen ikasturtean irakaslea lanean egon behar da.
 • Ikastaro bakoitzak bere homologazio kodea dauka (ikusi egitarauan).
 • Parte- hartze ziurtagiria egiteko %80ko asistentzia beharrezkoa da (egunero pasatzen den asistentzia-orriaren arabera kontrolatzen da).
 • Ikastaroa amaitu ondoren, akta bidaliko da Jaurlaritzara. Akta hori jaso eta 60 egunetara irakaslearen fitxan ikastaroaren meritua agertuko da.
 • Ziurtagiri homologatua UEUk PDFan ikasleari bidaliko dio.

UNIBERTSITATEKO ECTSak

Nafarroako Unibertsitate Publilkoa (NUP/UPNA)

 • UEUren ikastaroetako parte-hartze ziurtagiria aurkeztea nahikoa da baliozkotzea lortzeko.
 • Eskaera Errektoreordetzan bertan egin beharko da.

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

 • Kasuan kasu eta jardueraren arabera, EHUko fakultateek beraien ikasleentzat kredituak lortzeko aukera ematen dute.
 • Kasu hauek jardueraren egitarauan adieraziko dira.

Gainontzeko Unibertsitateak:

 • Bakoitzaren barne araudiaren arabera.